About aleriner

מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. פחמים מגברים נלקחים על ידי עובדים בעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי נערות ליווי – צור את התעסוקה הטובה ביותר לבנות עם רווחים רציניים, והציע ללקוחות מאובטחים להציע שירותים בלעדית נכס טוב יותר. רק גישה זו מעניקה כוח לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע באופן בלעדי מסדר הנערה עצמה, מכיוון שהוצאות נדל"ן מיועדות רק למאזן עובדים. המחיר המשוער להרשאות נדל"ן בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.
Go to Top