About bhoginpeve

מערכת מובנת של עידוד עובדים. בנות מגברים לוקחות אותם באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי תל אביב – צור עבודה הגונה עם הכנסה גדולה, וגברים מעוניינים לספק שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע על משאלות העובד באופן בלעדי, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות רק על יתרת העובד. הדירה הקבועה היומית הממוצעת בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.
Go to Top