About ebsibnale

מערכת תעודות של פרסי עובדים. עובדים משאירים מתנות מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי תל אביב – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם הכנסה רצינית, ולקוחות עשירים מעניקים לשירותים נכס טוב יותר אך ורק. רק שיטה זו מספקת הזדמנות לקבוע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע באופן בלעדי מסדר הילדה, מכיוון שעלות ההתיישבות נופלת רק על כתפי העובד. המחיר המשוער של השכרת היום בבית בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.
Go to Top