About iddakiren

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הילדה, מכיוון שהוצאות הדיור הן אך ורק בהוצאות הדגם. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירות בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לקידום בנות. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי תל אביב – צור עבודה הגונה עם רווחים טובים, וספק ללקוחות עשירים מספקים שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת כוח לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Go to Top