About imdamvetu

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לבנות תנאים נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או חדר מושכר. זה משפיע רק על בקשת העובד, מכיוון שעלויות הדיור נופלות רק על הוצאות העובדים. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה לעידוד עובדים. בנות לוקחות תוספי מזון מלקוחות לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל ת הדירות העדכנית ביותר – צור את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה רצינית, ולקוחות עשירים לספק שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. רק גישה זו מעניקה לכוחות להקים שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.
Go to Top