About latoddgawha

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. העובדים משאירים בעצמם בונוסים מלקוחות. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי בתל אביב – הפוך את הבנות לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, והגברים שלנו מספקים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. רק שיטה זו מאפשרת לבסס שותפות ארוכה, שתתעוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע באופן בלעדי על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות בדיוק עבור הוצאות העובד. המחיר המשוער של דירות יומיות בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.
Go to Top