About ligeariro

מערכת תעודות של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בתל אביב – לספק לבנות עבודה ראויה עם רווחים משמעותיים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים באופן בלעדי באיכות טובה יותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק ברצונו של העובד, מכיוון שעלויות הדיור הן בדיוק על חשבון המודל. המחיר הממוצע של בית יומי בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.
Go to Top