About raynideran

מערכת אמינה לקידום בנות. עובדים לוקחים תוספי מזון מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל דירות דיסקרטיות בקריות – לספק לבנות תעסוקה טובה יותר עם רווחים טובים, והלקוחות שלנו מציעים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לפתח שותפות קו ארוכה, שתיהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שהוצאות הדיור הן רק על חשבון העובד. המחיר המשוער של רכוש יומיומי של נדל"ן בישראל הוא בטווח של 40-60 דולר ליום.
Go to Top