About wazamiwal

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או חדר שכור. הכל תלוי אך ורק במשאלת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות אך ורק במאזן העובד. המחיר המשוער של השכרת שכירות יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת הייט של הילדה. טיפים מלקוחות העובדים עוזבים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בתל אביב – צור את התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, ולספק ללקוחות מאובטחים לייצר שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת כוחות לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחי ועובדים ולקוחותינו.
Go to Top